شماره تلفن میز امداد در بانک کشاورزی: 02188245071

کانال اطلاع رسانی سامانه بازارگاه در پیام رسان بله: https://ble.ir/spsbki